نمودار گیری شناور حین حفاری

برد کاو زاگرس با برخورداری از تولز نمودارگیری حین حفاری در کاهش هزینه حفاری چاه بسیار کا آمد عمل کرده است. 

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :