بهینه سازی حفاری

10 / 10
از 1 کاربر

با اشراف کامل تیم مهندسی این شرکت ،به بخش های متعدد حفاری و با استفاده از نرم افزار های بهینه سازی

در سه پارامتر زمان- هزینه و کیفیت تغییرات شگرفی ایجاد کرده ایم.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :